kody bledow

Uwaga kody błędów podzielone na 2 strony !!

< Powrót do 1 podstrony  <

nr   Opis błędu
1258 Nastawnik klapy powietrza - V63, Pozycjoner klapy powietrza - V63
1259 Przekaźnik pompy paliwa - J17, Obwód pompy paliwa - J17
1260 Zawór blokowania przesuwu - N65, Zawór odcięcia spowolnienie paliwa - N55
1261 Elektrozawór regulacji z sondą lambda - N7, Zawór częstotliwości czujnika tlenu - N7
1262 Elektrozawór ograniczenia ciśnienia doładowania - N75, Zawór regulacji bypassa przepustnicy do spalin - N75
1263 Wtryskiwacz rozruchowy - N17, Wtryskiwacz zimnego startu - N17
1264 Przekaźnik popy powietrza wtórnego - J299, Obwód pompy wtrysku powietrza wtórnego - J299
1265 Zawór recyrkulacji spalin - N18, Zawór cewki regulatora próżniowego EGR - N18
1266 Przekaźnik świec żarowych - J52,
1267 Sterownik podgrzewania świec żarowych - J179, Jednostka kontrolna czasu automatycznego żarzenia - J179
1268 Nastawnik dawki - N146, Dostosowanie ilości - N146
1269 Zawór początku wtrysku - N108, Zawór startu wtrysku - N108
1270 Sprzęgło klimatyzacji - N25, Sprzęgło kompresora A/C - N25
1271 Nastawnik klapy nawiewu regulacji temperatury - V68, Motor klapy regulatora temperatury - V68
1272 Nastawnik klapy centralnej - V70, Motor klapy głównej powietrza - V70
1273 Dmuchawa świeżego powietrza - V2, Nawiew świeżego powietrza - V2
1274 Nastawnik klapy spiętrzającej - V71, Motor klapy nawiewy powietrza - V71
1275 Przekaźnik zaworu elektromagnetycznego, Obwód cewki
1276 Pompa hydroagregatu ABS - V64, Pompa hydrauliczna ABS - V64
1277 Przekaźnik pompy hydroagregatu ABS-J185, Obwód pompy hydraulicznej ABS - J185
1278 Przekaźnik zaworu odcinania dopływu paliwa EDS - J263, Obwód elektronicznego zamka mechanizmu różnicowego
1280 Poduszka powietrzna pasażera wyłączona
1296 Czujnik temperatury w kanale powietrza, środek - G191
1297 Czujnik temperatury w kanale powietrza. podłoga - G192
1298 Test lampek kontrolnych w desce wskaźników
1312 Magistrala danych sterowników napędu pojazdu
1313 Magistrala danych sterowników napędu pojazdu w trybie awaryjnym
1314 Sterownik silnika
1315 Sterownik skrzyni automatycznej
1316 Sterownik układu hamulcowego
1317 Sterownik deski wskaźników - J285
1318 Sterownik w pompie wtryskowej - J399
1328 Magistrala danych układu komfortu
1329 Magistrala danych układu komfortu w trybie awaryjnym
1330 Sterownik główny układu komfortu
1331 Sterownik drzwi kierowcy - J386
1332 Sterownik drzwi pasażera - J387
1333 Sterownik drzwi tylnych lewych - J388
1334 Sterownik drzwi tylnych prawych - J389
1335 Sterownik przestawiania siedzenia i lusterka kierowcy
1354 Sygnał wyłączenia immobilizera
1355 Sygnał otwarcia wszystkich okien
1356 Sygnał zamknięcia wszystkich okien
1357 Silnik blokowania klapy wlewu paliwa - V155
1358 Włącznik wewnętrznej blokady otwarcia drzwi kierowcy - E155
1359 Włącznik wewnętrznej blokady otwarcia drzwi pasażera - E198
1360 Włącznik układu przeciwkradzieżowego DWA otworzyć
1361 Włącznik układu przeciwkradzieżowego DWA zamknąć
1362 Włącznik klapy bagażnika zamknąć - F124
1363 Włącznik zamka centralnego, drzwi kierowcy - F59
1364 Włącznik zamka centralnego. drzwi pasażera - F114
1365 Przełącznik Lock / Unlock
1366 Otwarcie po sygnale zderzenia
1367 Wyłączenie przez pompę zamka centralnego
1368 Załączenie alarmu przez czujnik otwarcia bagażnika
1369 Załączenie alarmu przez czujnik otwarcia klapy silnika
1370 Załączenie alarmu przez czujnik ruchu wewnątrz pojazdu
1371 Załączenie alarmu przez czujnik otwarcia drzwi kierowcy
1372 Załączenie alarmu przez czujnik otwarcia drzwi pasażera
1373 Załączenie alarmu przez połączenie z masą radia
1374 Załączenie alarmu przez włączenie zapłonu
1375 Zawór regulacji twardości zawieszenia silnik, stopień 1
1376 Sygnał obrotów pompy wtryskowej
1377 Czujnik ultradźwiękowy alarmu, strona lewa - G170
1378 Czujnik ultradźwiękowy alarmu, strona prawa - G171
1379 Włącznik nadzoru wnętrza pojazdu - E183
1380 Załączenie alarmu przez czujnik alarmu DWA, lewy tylny
1381 Załączenie alarmu przez czujnik alarmu DWA, tylny prawy
1382 Załączenie alarmu przez czujnik alarmu DWA, przedni lewy
1383 Załączenie alarmu przez czujnik alarmu DWA, przedni prawy
1384 Załączenie alarmu przez czujnik zbicia szyby
1385 Lampka kontrolna systemu alarmu - K95
1386 Nastąpiło załączenie alarmu
1387 Połączenie z napięciem zasilającym
1388 Połączenie z sygnałem taktującym
1389 Włącznik otwarcia klapy bagażnika - F124
1390 Załączony system nadzoru wnętrza pojazdu
1391 Symulowany sygnał zderzenia
1392 Następny nastawnik
1393 Czujnik poziomu pojazdu - G84
1394 Lampka kontrolna systemu poziomowania pojazdu
1395 Sprężarka systemu poziomowania pojazdu
1396 Zawory amortyzatorów tylnych - N150/151
1397 Zawór powietrza wtłaczanego systemu poziomowania pojazdu
1398 Połączenie sygnałowe z zamka centralnego •zamknięcie drzwi
1399 Przekaźnik sprężarki systemu poziomowania pojazdu
1400 System poziomowania pojazdu
1401 System poziomowania pojazdu w położeniu transportowym
1402 Magistrala danych systemu nawigacji
1403 Czujnik zbicia szyby, tylny
1404 Zawór regulacji twardości zawieszenia silnika, stopień 2
1405 Zawór 2 recyrkulacji spalin - N213
1406 Brak wytwarzania płomienia
1407 Przerwy w wytwarzaniu płomienia
1408 Odłączone po zaniku napięcia zasilania
1409 Powtarzające się przerwy w wytwarzaniu płomienia
1410 Nagrzewnica przegrzana
1411 Czujnik temperatury - G18
1412 świece płomieniowe ze sterowaniem płomienia - Q8
1413 Pompa dozująca - V54
1414 Wentylator powietrza spalania - V6
1415 Pompa wymuszania obiegu - V55
1416 Sygnał sterowania dmuchawą świeżego powietrza
1417 Sygnał sterowania dodatkową nagrzewnicą
16486 Masa lub poziom obwodu przepływu powietrza - niskie wejście
16487 Masa lub poziom obwodu przepływu powietrza - wysokie wejście. Może to być wina niskiego poziomu baterii jeśli występuje wspólnie z 17988 (P1580)
16496 Czujnik IAT - Temp. wysoka - obwód niski - G42
16497 Czujnik IAT - Temp. niska - obwód wysoki - G42
16500 Obwód temperatury chłodziwa silnika - problem zakresu / działania
16501 Obwód temperatury chłodziwa silnika - niski wejście (wysoka temp.)
16502 Obwód temperatury chłodziwa silnika - wysokie wejście (niska temp.)
16504 Czujnik A pozycji przepustnicy - usterka obwodu
16505 Czujnik A pozycji przepustnicy - obwód - problem w działaniu - poza zasięgiem
16506 Obwód czujnika A pozycji przepustnicy - niskie napięcie wejściowe
16507 Obwód czujnika A pozycji przepustnicy - wysokie napięcie wejściowe
16509 System chłodzenia - temp. za niska do rozpoczęcia procesu - G62
16514 Obwód czujnika O2 - usterka (bank1 czujnik 1)
16515 Obwód czujnika O2 - niskie napięcie (bank 1 czujnik 1)
16516 Obwód czujnika O2 - wysokie napięcie (bank 1 czujnik 1)
16517 Obwód czujnika O2 - powolna odpowiedź (bank 1 czujnik 1)
16518 Obwód czujnika O2 - nie wykryto aktywności (bank 1 czujnik 1)
16519 Obwód ogrzewania czujnika O2 - usterka (bank 1 czujnik 1)
16520 O2 obwód czujnika - usterka (bank 1 sensor 2)
16521 O2 obwód czujnika - niskie napięcie (bank 1 sensor 2)
16522 O2 obwód czujnika - wysokie napięcie (bank 1 sensor 2)
16524 O2 obwód czujnika - powolna odpowiedź (bank 1 sensor 2)
16525 O2 obwód ogrzewania czujnika - usterka (bank 1 sensor 2)
16534 O2 obwód czujnika - usterka (bank 2 czujnik 1)
16536 O2 obwód czujnika - wysokie napięcie (bank 2 czujnik 1)
16537 O2 obwód czujnika - powolna odpowiedź (bank 2 czujnik 1)
16538 O2 obwód czujnika - nie wykryto aktywności (bank 2 czujnik 1)v
16539 O2 obwód ogrzewania czujnika - usterka (bank 2 czujnik 1)
16540 O2 obwód czujnika - usterka (bank 2 czujnik 2)
16542 O2 obwód czujnika - wysokie napięcie (bank 2 czujnik 2)
16543 O2 obwód czujnika - powolna odpowiedź (bank 2 czujnik 2)
16544 O2 obwód czujnika - nie wykryto aktywności (bank 2 czujnik 2)
16545 O2 obwód ogrzewania czujnika - usterka (bank 2 czujnik 2)
16554 Wyważenie paliwa - usterka (bank 1)
16555 Wyważenie paliwa - system osłabiony (bank 1)
16556 Wyważenie paliwa - system wzmocniony (bank 1)
16557 Wyważenie paliwa - usterka (bank 2)
16558 Wyważenie paliwa - system osłabiony (bank 2)
16559 Wyważenie paliwa - system wzmocniony (bank 2)
16684 Wykryto przerwę zapłonu - jakikolwiek cylinder
16685 Cylinder #1 - wykryto przerwę zapłonu
16686 Cylinder #2 - wykryto przerwę zapłonu
16687 Cylinder #3 - wykryto przerwę zapłonu
16688 Cylinder #4 - wykryto przerwę zapłonu
16706 Obwód wejścia silnika prędkości zapłonu / dystrybucji - brak sygnału
16711 Czujnik uderzeniowy #1 - niskie wejście (bank 1 lub pojedynczy sensor)
16716 Obwód czujnika uderzeniowego #2 - niskie wejście (bank 2)
16721 Obwód czujnika pozycji wału korbowego - niskie wejście
16725 Obwód czujnika pozycji wału rozrządczego - poza zakresem/ działanie
16784 Recyrkulacja gazu wydechowego (EGR) - usterka przepływu
16785 Recyrkulacja gazu wydechowego (EGR) - niewystarczający przepływ
16786 Recyrkulacja gazu wydechowego (EGR) - nadmierny przepływ
16795 System wprowadzania wtórnego powietrza (B2) - niewłaściwy przepływ
16806 Wydajność głównego katalizatora - poniżej progu (bank 1)
16816 Wydajność głównego katalizatora - poniżej progu (bank 2)
16824 System kontroli emisji wydechu (EVAP) usterka odpowietrzania
16825 System kontroli emisji wydechu (EVAP) - niewłaściwy przepływ odpowietrzania
16826 System kontroli emisji wydechu (EVAP) - wykryto przeciek (mały)
16836 System kontroli emisji wydechu (EVAP) - czujnik ciśnienia - niskie wejście
16837 System kontroli emisji wydechu (EVAP) - czujnik ciśnienia - wysokie wejście
16839 System kontroli emisji wydechu (EVAP) - wykryto przeciek (duży)
16845 Obwód czujnika poziomu paliwa - zakres / działanie
16885 Czujnik prędkości pojazdu - zakres / działanie
16889 Cylinder #5 - wykryto przerwę zapłonu
16890 Cylinder #6 - wykryto przerwę zapłonu, Moduł kontroli jałowej - RPM niższe niż spodziewane
16891 Cylinder #7 - wykryto przerwę zapłonu, Moduł kontroli jałowej - RPM wyższe niż spodziewane
16892 Cylinder #8 - wykryto przerwę zapłonu
16894 Czujnik pozycji przepustnicy - zamknięty przełącznik
16989 Moduł kontroli wewnętrznej - pamięć odczytowa (EPROM) - błąd
17090 Obwód czujnika zasięgu transmisji - zakres / działanie
17091 Obwód czujnika zakresu transmisji - niskie wejście
17509 Obwód czujnika O2 (B1-S1) - napięcie za niskie / przeciek powietrza
17510 Obwód ogrzewania czujnika O2 (B1-S1) - skrót do B+
17511 Obwód ogrzewania czujnika O2 (B1-S1) - wyjście za niskie
17512 Obwód czujnika O2 (B1-S2) - napięcie za niskie / przeciek powietrza
17513 Obwód ogrzewania czujnika O2 (B1-S2) - skrót do B+
17514 Obwód ogrzewania czujnika O2 (B1-S2) - napięcie za niskie - przeciek powietrza
17515 Obwód ogrzewania czujnika O2 (B2-S1) - skrót do B+
17516 Obwód ogrzewania czujnika O2 (B2-S1) - wyjście za niskie
17517 Obwód ogrzewania czujnika O2 (B2-S2) - napięcie za niskie - przeciek powietrza
17518 Obwód ogrzewania czujnika O2 (B2-S2) - skrót do B+
17535 Długoterminowy pomiar paliwa - system przeładowany (bank 1)
17536 Długoterminowy pomiar paliwa - system za słaby (bank 1)
17609 Obwód wtrysku paliwa do cylindra #1 - usterka elektryczna
17610 Obwód wtrysku paliwa do cylindra #2 - usterka elektryczna
17611 Obwód wtrysku paliwa do cylindra #3 - usterka elektryczna
17612 Obwód wtrysku paliwa do cylindra #4 - usterka elektryczna
17613 Obwód wtrysku paliwa do cylindra #5 - usterka elektryczna
17614 Obwód wtrysku paliwa do cylindra #6 - usterka elektryczna
17615 Obwód wtrysku paliwa do cylindra #7 - usterka elektryczna
17616 Obwód wtrysku paliwa do cylindra #8 - usterka elektryczna
17621 Obwód wtrysku paliwa do cylindra #1 - skrót do B+
17622 Obwód wtrysku paliwa do cylindra #2 - skrót do B+
17623 Obwód wtrysku paliwa do cylindra #3 - skrót do B+
17624 Obwód wtrysku paliwa do cylindra #4 - skrót do B+
17625 Obwód wtrysku paliwa do cylindra #5 - skrót do B+
17626 Obwód wtrysku paliwa do cylindra #6 - skrót do B+
17627 Obwód wtrysku paliwa do cylindra #7 - skrót do B+
17628 Obwód wtrysku paliwa do cylindra #8 - skrót do B+
17633 Obwód wtrysku paliwa do cylindra #1 - skrót do uziemienia
17634 Obwód wtrysku paliwa do cylindra #2 - skrót do uziemienia
17635 Obwód wtrysku paliwa do cylindra #3 - skrót do uziemienia
17636 Obwód wtrysku paliwa do cylindra #4 - skrót do uziemienia
17637 Obwód wtrysku paliwa do cylindra #5 - skrót do uziemienia
17638 Obwód wtrysku paliwa do cylindra #6 - skrót do uziemienia
17639 Obwód wtrysku paliwa do cylindra #7 - skrót do uziemienia
17640 Obwód wtrysku paliwa do cylindra #8 - skrót do uziemienia
17645 Obwód wtrysku paliwa do cylindra #1 - obwód otwarty
17646 Obwód wtrysku paliwa do cylindra #2 - obwód otwarty
17647 Obwód wtrysku paliwa do cylindra #3 - obwód otwarty
17648 Obwód wtrysku paliwa do cylindra #4 - obwód otwarty
17649 Obwód wtrysku paliwa do cylindra #5 - obwód otwarty
17650 Obwód wtrysku paliwa do cylindra #6 - obwód otwarty
17651 Obwód wtrysku paliwa do cylindra #7 - obwód otwarty
17652 Obwód wtrysku paliwa do cylindra #8 - obwód otwarty
17656 Poziom paliwa za niski
17733 Cylinder #1 - limit kontroli uderzeniowej osiągnięty
17734 Cylinder #2 - limit kontroli uderzeniowej osiągnięty
17735 Cylinder #3 - limit kontroli uderzeniowej osiągnięty
17736 Cylinder #4 - limit kontroli uderzeniowej osiągnięty
17737 Cylinder #5 - limit kontroli uderzeniowej osiągnięty
17738 Cylinder #6 - limit kontroli uderzeniowej osiągnięty
17739 Cylinder #7 - limit kontroli uderzeniowej osiągnięty
17740 Cylinder #8 - limit kontroli uderzeniowej osiągnięty
17747 Na przemian połączone czujniki pozycji wału korbowego / prędkości silnika
17748 Czujniki pozycji wału rozrządczego / korbowego (B2) - poza sekwencją
17749 Poziom #1 wyjścia zapłonu - skrót do uziemienia
17751 Poziom #2 wyjścia zapłonu - skrót do uziemienia
17753 Poziom #3 wyjścia zapłonu - skrót do uziemienia
17799 Czujnik pozycji wału rozrządczego (B2) - skrót do uziemienia
17800 Czujnik pozycji wału rozrządczego w pozycji - otwarte (B2) - skrót do B+
17801 Poziom #1wyjscia cewki zapłonowej - usterka elektryczna
17802 Poziom #2wyjscia cewki zapłonowej - usterka elektryczna
17803 Poziom #3wyjscia cewki zapłonowej - usterka elektryczna
17804 Czujnik prędkości silnika - brakujący ząb
17808 Obwód zaworu EGR - usterka elektryczna
17809 Obwód zaworu EGR - poziom mocy skrót do uziemienia
17810 Obwód zaworu EGR - skrót do B+
17815 Czujnik temperatury EGR - sygnał za słaby
17816 Czujnik temperatury EGR - sygnał za mocny
17817 Zawór wentylacji zbiornika - usterka elektryczna
17818 Zawór wentylacji zbiornika - skrót do B+
17819 System wtrysku wtórnego powietrza (B2) - przepływ ograniczony
17822 System wtrysku wtórnego powietrza (B2) - wykryto przeciek
17826 Czujnik poziomu paliwa - sygnał za mocny
17828 Moduł kontroli systemu wtrysku wtórnego powietrza (B2) - usterka elektryczna
17829 Zawór kontroli systemu wtrysku wtórnego powietrza (B2) - skrót do uziemienia
17830 Zawór kontroli systemu wtrysku wtórnego powietrza (B2) - skrót do B+
17831 System wtrysku wtórnego powietrza (B1) - przepływ za słaby
17832 System wtrysku wtórnego powietrza (B1) - wykryto przeciek
17833 Zawór wentylacji zbiornika - skrót do uziemienia
17834 Zawór wentylacji zbiornika - obwód otwarty
17842 Obwód zwolnienia pompy systemu wtrysku wtórnego powietrza - skrót do B+
17844 Obwód zwolnienia pompy systemu wtrysku wtórnego powietrza - usterka elektryczna
17848 Obwód zaworu EGR - stan mocy otwarty
17858 Obwód zwolnienia pompy systemu wtrysku wtórnego powietrza - skrót do B+
17859 Obwód zwolnienia pompy systemu wtrysku wtórnego powietrza - skrót do uziemienia
17860 Obwód zwolnienia pompy systemu wtrysku wtórnego powietrza - obwód otwarty
17878 Obwód L.D.P. systemu kontroli emisji EVAP - usterka
17879 Obwód L.D.P. systemu kontroli emisji EVAP - skrót do B+
17883 L.D.P. systemu kontroli emisji EVAP - usterka sygnału obwód otwarty
17884 L.D.P. systemu kontroli emisji EVAP - usterka - niewystarczająca próżnia
17908 Obwód zwolnienia pompy paliwa - usterka elektryczna
17910 Obwód zwolnienia pompy paliwa - skrót do B+
17912 System poboru powietrza - określone powietrze w bypasie
17913 CPT przełącznik nie zamyka - otwarty obwód
17914 CPT przełącznik nie otwiera - skrót do uziemienia
17917 Obwód IAT - usterka elektryczna
17918 Obwód IAT - skrót do B+
17919 Obwód zaworu wymiany przewodu poboru - usterka elektryczna
17920 Obwód zaworu wymiany przewodu poboru - skrót do B+
17951 Potencjometr aktualizacji przepustnicy - sygnał za niski
17952 Potencjometr aktualizacji przepustnicy - sygnał za wysoki
17988 Usterka aktuatora przepustnicy (b1) - może być spowodowania słabą baterią jeżeli występuje razem z 16487 (P0103)
17990 Jałowa adaptacja zakończona
18008 Terminal 15 źródła zasilania (B+) - niskie napięcie
18010 Terminal 30 źródła zasilania (B+) - niskie napięcie
18014 Specjalny moment obrotowy silnika ABS-SG dla trudnych odcinków
18019 Obwód informowania MIL / moduł transmisji kontroli - skrót do uziemienia
18020 ECM - niewłaściwie zakodowane
18021 Obwód informowania MIL - obwód otwarty lub skrót do B+
65535 Uszkodzony sterownik, Błąd jednostki kontrolnej lub modułu wewnętrznej kontroli. Błąd pamięci podtrzymującej (KAM) lub brak zasilania jednostki kontrolnej lub zły kontakt z uziemieniem lub nie zapisano żadnych usterek (jeśli MIL nie jest podświetlony)
65535 Nie zapisano żadnych usterek (jeśli MIL nie jest podświetlony), Błąd jednostki kontrolnej - w którymś systemie